GRADSKA UPRAVA

Strateške procjene

17.12.2019.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Centar“ Slatina

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana […]
11.12.2019.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar“ Slatina

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana […]
06.12.2019.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Slatine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana […]
05.12.2019.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slatine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana […]
15.11.2019.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan razvoja turizma Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana […]
13.11.2019.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan održivog razvoja Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana […]