Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan održivog razvoja Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine

„Budi čovjek“ – poruka je danas odaslana mladima u Slatini
11.11.2019.
Otvorena 6. Slatinska mala scena POU Slatina
13.11.2019.
„Budi čovjek“ – poruka je danas odaslana mladima u Slatini
11.11.2019.
Otvorena 6. Slatinska mala scena POU Slatina
13.11.2019.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan održivog razvoja Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 25. Statuta Grada Slatine („Službeni glasnik“, br. 5/09, 5/10, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 3/18), gradonačelnik Grada Slatine, dana 12. studenog 2019. godine, donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana održivog razvoja Grada Slatine za razdoblje od 2020. do 2027. godine

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA POVEZNICU:

Skip to content