Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slatine

13. prosinca u Voćinu 11. hodočašće hrvatskih branitelja, hrvatske vojske i policije „Gospi Voćinskoj“
04.12.2019.
Slatinski gradonačelnik darivao male Suncokrete
05.12.2019.
13. prosinca u Voćinu 11. hodočašće hrvatskih branitelja, hrvatske vojske i policije „Gospi Voćinskoj“
04.12.2019.
Slatinski gradonačelnik darivao male Suncokrete
05.12.2019.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slatine

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 25. Statuta Grada Slatine („Službeni glasnik“, br. 5/09, 5/10, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 3/18), gradonačelnik Grada Slatine, dana 29. studenog 2019. godine, donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA POVEZNICU:

Skip to content