Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Centar“ Slatina

Božićne čestitke Glazbena škola Milka Kelemena i ove godine uputila pjesmom i plesom
17.12.2019.
Betlehemsko Svjetlo Mira u Slatini 2019. – „Tražite mir i slijedite ga“
18.12.2019.
Božićne čestitke Glazbena škola Milka Kelemena i ove godine uputila pjesmom i plesom
17.12.2019.
Betlehemsko Svjetlo Mira u Slatini 2019. – „Tražite mir i slijedite ga“
18.12.2019.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Centar“ Slatina

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 25. Statuta Grada Slatine („Službeni glasnik“, br. 5/09, 5/10, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 3/18), gradonačelnik Grada Slatine, dana 9. prosinca 2019. godine, donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Centar“ Slatina.

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA POVEZNICU:

Skip to content