Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar“ Slatina

U punom jeku radovi na sanaciji Mjesnog doma u Kozicama
11.12.2019.
U Slatini održan Domaći interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Podravska Slatina u Domovinskome ratu“
13.12.2019.
U punom jeku radovi na sanaciji Mjesnog doma u Kozicama
11.12.2019.
U Slatini održan Domaći interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Podravska Slatina u Domovinskome ratu“
13.12.2019.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar“ Slatina

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17) i članka 25. Statuta Grada Slatine („Službeni glasnik“, br. 5/09, 5/10, 1/13, 2/13 – pročišćeni tekst i 3/18), gradonačelnik Grada Slatine, dana 9. prosinca 2019. godine, donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš stavljanja izvan snage Detaljno plana uređenja „Centar“ Slatina.

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA POVEZNICU:

Skip to content