ODGOJ I OBRAZOVANJE

Pučko otvoreno učilište Slatina

USTANOVAPOU SLATINAKONTAKT
Adresa: Šetalište J. Bürgera 1, 33520 Slatina033 551 371
Ravnatelj:Danijela Fabric Fabijanac, prof.
E-mail:pou.slatina.obrazovanje@vt.t-com.hr
Web:www.pou-slatina.hr