ODGOJ I OBRAZOVANJE

Osnovne škole

Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina

USTANOVAOŠ EUGENA KUMIČIĆAKONTAKT
Adresa: D. Cesarića 24, 33520 SlatinaTel. 033 551 213
Fax. 033 400 086
Ravnateljica:Božica Majhen
E-mail:os-eugena.kumicica@vt.t-com.hr
Web:www.os-eugena-kumicica.hr/

Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina

USTANOVAOŠ JOSIPA KOZARCAKONTAKT
Adresa: Nikole Šubića Zrinskog 2, 33520 Slatina033 551 214
Ravnateljica:Ksenija Vujanović Juras, prof. psihologije
E-mail:os-josipa-kozarca@vt.t-com.hr
Web:www.os-jkozarca-slatina.skole.hr