Akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece“ su pokrenuli Savez društava “Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju 1999. godine, a povodom desete godišnjice usvajanja Konvencije o pravima djeteta UN-a sa ciljem motiviranja i stimuliranja odraslih da zajednički i usklađeno osiguraju potpunije ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji.

Organizatori Akcije gradovi i općine prijatelji djece su Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Pokrovitelj Akcije je Unicef – Ured za Hrvatsku. Akciju podržavaju Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži te Savez Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske.

Akcijom lokalne zajednice ostvaruju dječja prava iz Konvencije UN-a. Gradovi / općine, kad zadovolje kriterije iz programa, stječu počasni naziv „Grad/Općina – prijatelj djece“. Trenutno je u Akciju uključeno 113 gradova/općina (rujan 2017.), a počasni naziv su dostigli 62 grada i općine, s trendom rasta. Akcija potiče lokalne zajednice da ulažu u usluge za djecu, sigurno i zdravo okruženje, zdravlje, obrazovanje, kulturu, sport, slobodno vrijeme djece te daju podršku roditeljima u odgoju djeca.

Grad Slatina se dobrovoljno uključio u Akciju u ožujku 2017. godine.

Cilj Akcije je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

Gradovi i općine – prijatelji djece su sredine koje sustavno brinu o zaštiti djece i njihovim pravima i potrebama. Imati status grada ili općine – prijatelja djece donosi svojevrstan ugled zajednici da skrbi za potrebe svojih najmlađih sugrađana i uvažava mišljenje djece. Postizanjem ovog uglednog naziva, nisu ostvareni svi ciljevi najviše skrbi za djecu, a time ni krajnji cilj ovog programa. Naprotiv, postignuti naziv obvezuje lokalne zajednice da i dalje povećavaju standarde dobrog socijalnog, gospodarskog, zdravog, ekološkog, obrazovnog i kulturnog mjesta za život sve djece, stvarajući dugoročno sigurno i poticajno okruženje za rast i razvoj djeteta.

Program Akcije obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece:

 1. Programiranje i planiranje za djecu,
 2. Financijska sredstva za djecu,
 3. Podrška i potpora udrugama za djecu,
 4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu,
 5. Zdravlje djece,
 6. Odgoj i obrazovanje djece,
 7. Socijalna skrb za djecu,
 8. Kultura i šport za djecu,
 9. Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i
 10. Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.“

Akcija se provodi na način da se potiče međusektorska suradnja u lokalnim zajednicama u korist djece, ocjenjuju postignuti rezultati, medijski prati i informira o tome širu javnost te dodjeljuju javna društvena priznanja u obliku postavljanja velike natpisne ploče na ulazima u gradove/općine koji/e ispune propisane programske zahtjeve i dostignu status „grad/općina  – prijatelj djece“.

U okviru programa važno mjesto ima aktivno sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici. Zbog svojeg značaja u ostvarivanju nacionalnih mjera djelovanja za djecu u Hrvatskoj, ova je Akcija uvrštena u Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djecu za razdoblje, a Središnji koordinacijskih odbor se uključio i u rad Mreže europskih gradova prijatelja djece (EN CFC).

Ne bi li osigurali odgovornost i sudjelovanje svih institucija odgovornih za život djece u Gradu Slatini u Koordinacijskom odboru Akcije “Grad Slatina prijatelj djece” su uključeni predstavnici sljedećih institucija:

 • Grada Slatine
 • Društvo „Naša djeca“ Slatina
 • Dječji vrtić Zeko
 • Dječji vrtić Suncokret
 • Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina
 • Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina
 • Srednja škola Marka Marulića Slatina
 • Industrijsko-obrtnička škola Slatina
 • Osnovna glazbena škola Slatina
 • Pučko otvoreno učilište Slatina
 • Centar za socijalnu skrb Slatina
 • Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
 • Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Slatina
 • Udruga PRO VITA+
 • Virovitičko-podravska županija
 • Ministarstvo unutarnjih poslova – policijska postaja Slatina
 • Savjet mladih Grada Slatine
 • Udruga osoba s invaliditetom
 • Zavod za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije
 • Savez športskih udruga Grada Slatine