Javno savjetovanje o nacrtu Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Slatine

GRAS: Izvori financiranja za buduće i postojeće poduzetnike!
10.01.2023.
Gradska razvojna agencija Slatine održala edukativnu prezentaciju o izvorima mogućih financiranja poduzetnika
13.01.2023.
GRAS: Izvori financiranja za buduće i postojeće poduzetnike!
10.01.2023.
Gradska razvojna agencija Slatine održala edukativnu prezentaciju o izvorima mogućih financiranja poduzetnika
13.01.2023.

Javno savjetovanje o nacrtu Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Slatine

Skip to content