Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine za 2023. godinu

Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2023. godinu
16.01.2023.
Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine zakazani za 19. veljače 2023. godine
17.01.2023.
Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2023. godinu
16.01.2023.
Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Slatine zakazani za 19. veljače 2023. godine
17.01.2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine za 2023. godinu

Skip to content