Natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2023. godinu
16.01.2023.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine za 2023. godinu
16.01.2023.
Natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2023. godinu
16.01.2023.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine za 2023. godinu
16.01.2023.

Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2023.godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2023. godinu u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata u području športa za 2023.godinu nadležnost prenosi na  Zajednicu športskih udruga Slatina.

Zajednica športskih udruga Slatina dana 16.siječnja 2023. godine objavljuje Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2023.godinu

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail : gradska.uprava@slatina.hr

Natječajnu dokumentaciju u kompletu možete preuzeti klikom na poveznicu ispod u .zip formatu:

Dokumentacija koju sadržava ZIP datoteka sastoji se od:

  1. Tekst javnog poziva ZŠU
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu  – OPS
  4. Obrazac proračuna  – PRS
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu
Skip to content