SPORT

Zajednica športskih udruga Grada Slatine

U Zajednicu športskih udruga Grada Slatine učlanjeno je  24 sportskih udruga sa područja Grada Slatine koje okupljaju oko 1300 registriranih aktivnih sportašica i sportaša.

Temeljna zadaća Zajednice je razvitak i promicanje sporta na području grada Slatine, - poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa, - razvijanje sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba, - promicanje odgojnih funkcija sporta, fair-playa, razumijevanja, tolerancije odgovornosti kroz bavljenje sportom, - širenje olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

Zajednica športskih udruga Grada Slatine

  • Predsjednik: Miran Janečić
  • Dopredsjednik: Borivoje Kocić
  • Tajnik: Željko Stipanić
  • Sjedište: Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina