EU PROJEKTI GRADA SLATINE

Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine

02.07.2019.

Započeli radovi na energetskoj obnovi zgrade uprave Grada Slatine

U sklopu projekta „Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine“ u punom su jeku hidroizolaterski radovi na sanaciji kapilarne vlage u suterenu i prizemlju zgrade, a […]
30.04.2019.

Gradonačelnik potpisao ugovor s izvođačem radova u sklopu projekta „Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine“

Nakon provedene javne nabave, jučer je u Gradskoj upravi Grada Slatine zaključen Ugovor o izvođenju radova na „Energetskoj obnovi zgrade uprave Grada Slatine“ ukupne vrijednosti […]
21.03.2019.

Održana početna konferencija projekta „Energetske obnove zgrade Gradske uprave“

Danas je u prostorijama UTZ Kontinental održana početna konferencija projekta „Energetske obnove zgrade uprave Grada Slatine“ na adresi Trg sv. Josipa 10 na kojoj su […]
21.02.2019.

Otvoreni postupak javne nabave “Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine” EV. BROJ: 34/19″

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine” EV. BROJ: […]
13.02.2019.

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine”

Grad Slatina je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/16) obvezan, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave […]
08.02.2019.

Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave – Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine

Dokument preuzmite klikom na donju poveznicu: Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave