INFORMACIJE O PROJEKTU

Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine

Projekt Energetska obnova zgrade gradske uprave Grada Slatine, na adresi Trg sv. Josipa 10, Slatina

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine na adresi Trg sv. Josipa 10, Slatina

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina

KRATAK OPIS PROJEKTA: Energetska obnova zgrade obuhvaća devet građevinskih mjera (toplinska izolacija vanjskih zidova, zida prema tlu, zidova prema negrijanom neuređenom potkrovlju, stropa prema neuređenom negrijanom potkrovlju, kosog krova nad grijanim prostorom (ulazu u neuređeno potkrovlje), stropa iznad grijanog prostora (strop prema terasi), stropova prema vanjskom zraku, poda prema vanjskom zraku, zamjena vanjske stolarije) te tri strojarske mjere (rekonstrukcija sustava grijanja, uvođenje sustava hlađenja zgrade dizalicom topline te ugradnja termostatskih ventila), koje se provode u cilju smanjenja energije i štetnih emisija CO2. Osim radova na energetskoj obnovi zgrade projekt uključuje i usluge stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu, energetski pregled zgrade, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetski certifikat nakon provedene obnove, upravljanje projektom i administraciju, te promidžbu i vidljivost projekta.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Glavni cilj projekta je kroz devet građevinskih i tri strojarske mjere osigurati uvjete za smanjenje utroška energije i emisije štetnih CO2. Energetskom obnovom zgrade poboljšati će se toplinske karakteristike zgrade što će rezultirati godišnjim uštedama u potrošnji toplinske energije od 63,67%,a smanjenje emisije CO2 iznosi 48,78%, te uštede u specifičnoj primarnoj energiji od 44,93%. Jedinična cijena investicije, omjer troškova obnove i očekivanih ušteda iznosi 5,15 (kn/(kWh/god.)). Ostvarene navedene uštede će u konačnici osigurati sigurniji i kvalitetniji boravak korisnika, ali i sigurniji i kvalitetniji rad djelatnika. Ciljanoj skupini, korisnicima i djelatnicima, osigurat će se kvalitetan prostor u skladu s njegovom namjenom te sigurniji i ugodniji uvjeti rada što će rezultirati povećanjem učinkovitosti.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.843.843,19 HRK

EU SUFINACIRANJE PROJEKTA: 2.655.067,18 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 23. kolovoza 2018. godine do 23. kolovoza 2020. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Boris Presečan (Grad Slatina)