INFORMACIJE O PROJEKTU

Rekonstrukcija ceste za Golenić

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Rekonstrukcija ceste za Golenić

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU i 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 

INFORMACIJA O PROJEKTU „REKONSTRUKCIJA CESTE ZA GOLENIĆ“

NAZIV PROJEKTA:  Rekonstrukcija ceste za Golenić

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina, Virovitičko-podravska Županija

OPIS PROJEKTA: 

Projektom će se rekonstruirati brdska šumska cesta u asfaltnu nerazvrstanu cestu do slatinskog prigradskog naselja Golenić, a uz sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020:

Mjera 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«

Podmjera 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

Tip operacije 7.2.2. "Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta"

CILJEVI  PROJEKTA:

Osigurati kvalitetnu prometnu povezanost svih naselja na području Grada Slatine.

Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste do naselja Golenić, koja povezuje naselje Golenić sa susjednim naseljem Ivanbrijegom i gradskim središtem Slatinom te ostalim naseljima slatinskog područja, osigurati dostupnost lokalne komunalne infrastrukture te normalne uvjete za život i rad stanovnika Golenića, kao i stanovnika koji tamo borave radi održavanja poljoprivrednih imanja, kao i za ostale gospodarske, turističke i druge javne potrebe.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Rekonstruirana i modernizirana nerazvrstana cesta koja spaja naselja Ivanbrijeg i Golenić, ukupne duljine 1.460,00 m, prolazi katastarskim općinama Lukavac i Bokane.  Projektom se rekonstruira uska makadamska brdska cesta, prosječne širine 3,5 m, u asfaltnu cestu širine kolnika 5,5 m, s uređenim sustavom oborinske odvodnje. Proširenjem kolnika se osiguravaju potrebni prometno-tehnički uvjeti za sigurnost prometa, za cestu V. kategorije, za brzine od 50 km/h (iznimno na zavojima 30 km/h). Zbog neophodnog proširenja trase ceste, projektom je obuhvaćena i zaštita te izmještanje postojeće zračne elektroenergetske mreže te postojeće podzemne elektroničke komunikacijske instalacije

Ukupna vrijednost projekta: 7.378.024,38 kn

Iznos bespovratne potpore: 7.196.774,38 kn

  • EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 6.117.258,22 kn
  • Iznos potpore iz proračuna RH: 1.079.516,16 kn

 

Razdoblje provedbe projekta: 2018-2019. godina

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Boris Presečan (Grad Slatina)