INFORMACIJE O PROJEKTU

Prvi koraci

INFORMACIJA O PROJEKTU

Prvi koraci Grad Slatina

Opis projekta:

Opći cilj projekta je okupiti mlade ljude i donositelja odluka na lokalnoj razini, dok su specifični ciljevi projekta: 1. Motivirati mlade za uključivanje u rad lokalne zajednice; 2. Osvijestiti donositelje odluka o važnosti participativnog sudjelovanja mladih u donošenju odluka; 3. Donošenje novog Lokalnog programa za mlade Grada Slatine 2024.-2027.  

 Aktivnosti projekta:

Izrada anketnog upitnika, provedba 12 fokus grupa na području Grada Slatine, izrada Lokalnog programa za mlade 2024.-2027.

Ciljna skupina:

100 anketiranih mladih u dobi od 13-30 godina s prebivalištem na području Grada Slatine

Vrijednost projekta:

28.133,33 €

Trajanje projekta:

1.10.2022.-31.1.2024.

Nositelj projekta:

Grad Slatina

Projektni partneri:

Gradska razvojna agencija Slatine, Udruga mladih KRIK Slatina, Udruga mladih „YouthBuzz“, Kulturno-umjetničko društvo DIKA Slatina, Udruga hrvatskih  vojnih invalida Domovinskog rata – HVIDRA Slatina, LAG Zagorje Sutla, Udruga za obrazovanje i održivi razvoj-UZOOR, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama VRETENAC Slatina.