INFORMACIJE O PROJEKTU

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu Poduzetničke zone „Turbina 2“ u Slatini

INFORMACIJA O PROJEKTU

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu Poduzetničke zone „Turbina 2“ u Slatini

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020..“

 

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu Poduzetničke zone „Turbina 2“ u Slatini

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina, Virovitičko-podravska županija

OPIS PROJEKTA:

Izgradnja prometnica i javne rasvjete u istočnom i zapadnom dijelu poduzetničke zone „Turbina 2“ u Slatini, podrazumijeva izgradnju i uređenje prometne infrastrukture unutar poduzetničke zone Turbina 2 u Slatini, te javnu rasvjetu i krajobrazno uređenje javnih površina.

Projekt se financira iz  Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Javni poziv „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ ref. oznaka KK.03.1.2.03., koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

CILJ PROJEKTA I OČEKIVANI REZULTATI:

Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture Poduzetničke zone „Turbina 2“ ulaganjem u infrastrukturu kako bi se odgovorilo na izraženu potrebu za odgovarajućim smještanjem rastuće poduzetničke aktivnosti i radi privlačenja ulaganja, kao i radi ostvarenja popratnih očekivanih ekonomskih rezultata – jačanja proizvodne i uslužne djelatnosti, stvaranje novih radnih mjesta i umreženosti poslovnih subjekata u Gradu Slatini i široj regiji.

Rezultat provedbe projekta su izgrađene istočne i zapadne prometnice u zoni, ukupne duljine 1375 m, s postavljenom javnom rasvjetom i hortikulturno uređenim zelenim pojasom.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 15.912.697,45 kn

IZNOS BESPOVRATNE POTPORE:  9.772.587,27 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE: 23. svibnja 2019. –  23. veljače 2022.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Vera Radaš, Grad Slatina