INFORMACIJE O PROJEKTU

Slatino, zaželi!

INFORMACIJA O PROJEKTU

Slatino, zaželi!

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda“

NAZIV PROJEKTA: Slatino, zaželi!

NAZIV POZIVA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA: Zaželi – Program zapošljavanja žena

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina, Virovitičko-podravska županija

PARTNERI NA PROJEKTU:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Virovitica
  • Centar za socijalnu skrb Slatina
  • Udruga Osoba s invaliditetom Slatina

OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja u lokalnoj zajednici. Ciljanu skupinu činit će 21 nezaposlena žena koja ima najviše SSS i koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina. Planirano je da žene budu odabrane prema mjestu prebivališta kako bi im se olakšao dolazak do krajnjih korisnika te komunikacija jer će surađivati s osobama koje već poznaju. Radne obveze zaposlenih žena obuhvaćat će pomoć u dostavi namirnica, održavanju domova, pomoć pri oblačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji te posredovanju u ostvarivanju prava, pružanje podrške kroz razgovore i druženje i sl.

CILJ PROJEKTA I OČEKIVANI REZULTATI:

Obrazovanjem osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena zapošljavanjem u Gradu Slatini i ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života marginaliziranih skupina izvan sustava pomoći. Očekivani rezultati su zapošljavanje 21 nezaposlene žena te 105 krajnjih korisnika njihovih usluga.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.613.893,17 kn

IZNOS BESPOVRATNE POTPORE:    3.613.893,17 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE: 30 mjeseci

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:  Marija Fumić, Voditeljica projekta