INFORMACIJE O PROJEKTU

Slatino, zaželi!

INFORMACIJA O PROJEKTU

Slatino, zaželi II!

NAZIV PROJEKTA: Slatino, zaželi II!

KODNI BROJ: UP.02.1.1.16.0147

NAZIV POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina

PARTNERI NA PROJEKTU:

  • Centar za socijalnu skrb Slatina
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Virovitica

UPRAVLJAČKO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projektom će se zaposliti žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, a prednost će se dati teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici. Zaposlene žene će starijim i/ili nemoćnim osobama pružati pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima, održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, pomagala i sl…). Pružat će im se i podrška kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih/ranjivih žena čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života starijih i/ili nemoćnih osoba na području Grada Slatine. Kroz projekt će se zaposliti 21 žena te će se pružati usluge za 126 krajnjih korisnika.  

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.038.280,00 kn / 137.803,44 €

UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 1.038.280,00 kn / 137.803,44 €

IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 85% (882.538,00 kn / 117.132,92 €)

IZNOS RH SUFINANCIRANJA: 15% (155.742,00 kn / 20.670,52 €)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 22.8.2022. – 22.4.2023.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:
Marija Fumić, Tel: +385 33 551 143; Mob: +385 91 6009 314; E-mail: marija.fumic@slatina.hr

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.“

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Slatine.