INFORMACIJE O PROJEKTU

Rekonstrukcija građevina javne namjene – Sportsko-rekreacijski centar Sladojevci

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Rekonstrukcija građevina javne namjene – Sportsko-rekreacijski centar Sladojevci

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio u sufinanciranom dijelu: 90% EU i 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 

NAZIV PROJEKTA:  Rekonstrukcija Sportsko-rekreacijskog centra Sladojevci

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina

OPIS PROJEKTA: 

Projektom će se rekonstruirati sportska zgrada na nogometnom igralištu u Sladojevcima, a uz sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020:

Podmjera 3.1. „Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“.

Tip operacije 3.1.1. „Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ iz LRS LAG-a.

CILJEVI  PROJEKTA:

OPĆI CILJ: Doprinijeti razvoju temeljnih usluga i obnovi ruralnog prigradskog naselja Sladojevci kroz ulaganje u rekonstrukciju sportsko-rekreacijske građevine.

SPECIFIČNI CILJ:

Unaprijediti sportsku infrastrukturu i dostupnost osnovnih usluga za lokalno stanovništvo na području naselja Sladojevci kroz rekonstrukciju postojeće sportske građevine na nogometnom igralištu u Sladojevcima, kao ključnom mjestu održavanja i razvijanja sportsko-rekreacijskih aktivnosti u ovome prigradskom naselju.  Stvoriti uvjete kvalitetnijeg bavljenja sportom i razvijanje zdravih navika kod djece i mladih kao i svih ostalih dobnih skupina, osiguranje uvjeta za održavanje sportsko-rekreacijskih natjecanja i poticanje sportskog i društvenog života lokalnog stanovništva. Osigurati higijenske uvjete za održavanje sportskih događanja te  unaprijediti energetsko stanje zgrade kroz toplinsku izolaciju vanjske ovojnice.

OČEKIVANI REZULTATI:

  • uređena 4 svlačionička bloka: 2 u prizemlju za nogometne timove (neto površine 48m2) i 2 na I. katu za muške i ženske nogometne suce (neto površine 22m2). ; izgradnja dvokomorne sabirne jame za otpadnu vodu;  ugradnja plinskog bojlera i spremnika za potrošnu toplu vodu,
  • poboljšanje energetskih svojstava zgrade kroz rekonstrukcija vanjske ovojnice zgrade (ugradnja vanjske stolarije i toplinska izolacija svih pročelja, ukupne površ. 454m2).

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 730.000,00 HRK

Iznos vlastitih sredstava:  HRK

Iznos bespovratne potpore: 730.000,00 HRK

  • Iznos potpore iz proračuna EU:   657.000,00 HRK
  • Iznos potpore iz proračuna RH:     73.000,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2021.-2023.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Vesna Klement (Grad Slatina)