INFORMACIJE O PROJEKTU

Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Rekonstrukcija ceste za Golenić

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU i 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 

NAZIV PROJEKTA:  Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina, Virovitičko-podravska Županija

OPIS PROJEKTA: 

Projektom će se rekonstruirati zgrada društvenog doma u Donjim Meljanima, a uz sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020:

Mjera 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«

Podmjera 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Tip operacije 7.4.1 " Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu "

CILJEVI  PROJEKTA:

OPĆI CILJ: Doprinijeti razvoju temeljnih usluga i obnovi naselja Donji Meljani kroz ulaganje u rekonstrukciju društvenog doma

SPECIFIČNI CILJ: Osigurati adekvatan prostor stanovnicima naselja Donji Meljani za kvalitetno organiziranje slobodnog vremena, kulturnih, društvenih i edukacijskih aktivnosti

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  • Rekonstruirana zgrada doma i uređene dvije etaže uk. korisne površine 701,15 m2 unutarnjeg prostora i 1016 m2 vanjskog prostora,
  • opremljeno 6 tematskih dvorana (multifunkcionalna, multimedijalna te dvorana za tehničku kulturu, prostorije za KUD, dvorana za sastanke i dječja igraonica) i pomoćne prostorije
  • izdana uporabna dozvola za zgradu doma i obavljena primopredaja.

Ukupna vrijednost projekta : 6.600.436,13 kn

Iznos bespovratne potpore: 6.600.436,13 kn

  • EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA:……. 5.610.370,71kn
  • Iznos potpore iz proračuna RH: ……………. 990.065,42 kn

 

Razdoblje provedbe projekta: 2018-2020. godina

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Vesna Klement (Grad Slatina)