INFORMACIJE O PROJEKTU

Informacije o projektu "Rekonstrukcija društvenog doma u Radosavcima"

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Rekonstrukcija građevina javne namjene – Društveni dom u Radosavcima

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.
Udio u sufinaniranom dijelu: 90% EU, 10% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija društvenog doma u Radosavcima

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina

OPIS PROJEKTA:

Projektom će se rekonstruirati zgrada društvenog doma u Radosavcima, a uz sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020:

Podmjera 3.1. „Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“

Tip operacije 3.1.1. „Poboljšanje društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“

CILJEVI PROJEKTA:

OPĆI CILJ: Doprinijeti razvoju temeljnih usluga i obnovi ruralnog prigradskog naselja Radosavci kroz ulaganje u rekonstrukciju društvenog doma.

SPECIFIČNI CILJ: Osigurati odgovarajući prostor stanovnicima naselja Radosavci za kvalitetno organiziranje slobodnog radnog vremena, kulturnih, društvenih i edukacijskih aktivnosti. Poboljšati životne uvjete za ranjive skupine – djecu, osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi, kroz osiguranje pristupačnosti doma, te osiguranje jedne prostorije za druženje osoba starije životne dobi i uređenje višefunkcionalne dvorane za različite aktivnosti djece i mladih te okupljanja mještana i održavanje edukacijskih i kulturnih programa. Osigurati higijenske uvjete kroz uređenje sanitarnog čvora s riješenom vodoopskrbom i odvodnjom otpadne vode.

OČEKIVANI REZULTATI:

  • rekonstruirana i energetski obnovljena zgrada doma u postojećim gabaritima odnosno uređeno 139,48 m2 neto korisne površine,
  • uređene sanitarne prostorije, priključene na gradski vodovod i izgrađenu septičku jamu,
  • osigurana pristupačnost uređenjem prilaza do ulaza u dvoranu i izgradnjom rampe za ulaz u dvorišno krilo.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 729.998,44 HRK

Iznos vlastitih sredstava: 2.712,50 HRK

Iznos bespovratne potpore: 727.285,94 HRK

  • Iznos potpore iz proračuna EU: 654.557,35 HRK
  • Iznos potpore iz proračuna RH: 72.728,59 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2021.-2023.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Vesna Klement (Grad Slatina)