INFORMACIJE O PROJEKTU

Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini

INFORMACIJE O PROJEKTU
IZGRADNJA I OPREMANJE PODRUČNOG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA ZEKO U SLATINI

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja i opremanje područnog objekta Dječjeg vrtića Zeko u Slatini

KODNI BROJ: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0138

NAZIV POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA: Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projektom se planira riješiti problem nedovoljnih infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za smještaj djece u ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje na području Grada Slatine. Izgradit će se i opremiti područni objekt Dječjeg vrtića Zeko u Slatini s kuhinjom, kapaciteta 8 dnevnih boravaka te tako povećati dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno povećati broj dnevnih boravaka i broj upisnih mjesta (za 160) na području Grada Slatine.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Cilj ovog projekta je izgraditi i opremiti područni objekt Dječjeg vrtića Zeko u Slatini s kuhinjom, kapaciteta 8 dnevnih boravaka, te tako povećati dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno povećati broj dnevnih boravaka i broj upisnih mjesta (za 160) na području Grada Slatine. Provedbom projekta povećat će se broj dnevnih boravaka za smještaj djece vrtićke dobi s postojećih 9 na 17 na području Grada Slatine.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.452.518,42 EUR (10.944.000,00 HRK)

UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 1.452.518,42 EUR (10.944.000,00 HRK)

IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 1.452.518,42 EUR (10.944.000,00 HRK)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 16. 3. 2023. – 16. 3. 2026.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Marija Boroša, tel.: 033/400-414, e-mail: marija@gras.com.hr