INFORMACIJE O PROJEKTU

EPIcentar Sequoia Slatina

Projekt EPIcentar Sequoia Slatina

 

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“

 

INFORMACIJA O PROJEKTU „EPIcentar Sequoia Slatina“

NAZIV PROJEKTA:  EPIcentar Sequoia Slatina

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina

PARTNERI: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

Turistička zajednica grada Slatine

OPIS PROJEKTA: 

Turizam kao gospodarska djelatnost u Slatini je slabo iskorišten.

Mamutovac u Slatini je jedini zaštićeni primjerak ove vrste u Hrvatskoj te je među najstarijima u Europi, a zaštićen je kao spomenik prirode još od 1967 godine i nalazi se u Upisniku zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Revitalizacijom zaštićene prirodne baštine , uspostavljanjem  Posjetiteljsko-interpertacijskog centra,povećati će se broj posjetitelja odredištima prirodne baštine, povećat  će se broj posjetitelja infrastrukture , turističkih sadržaja te će se izravno utjecati na povećanje broja novozaposlenih. Kroz razvoj edukativnih programa i organizaciju edukativno-informativnih radionica izravno će se utjecati na povećanje udjela broja posjetitelja koji su sudjelovali u edukativnim sadržajima i proizvodima u odredištu prirodne baštine te na povećanje broja edukativnih sadržaja za podizanje svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti.

CILJEVI  PROJEKTA:

Opći cilj projekta je: Održivo upravljati javnom turističkom infrastrukturom i brojem posjetitelja što će povećati njenu privlačnost, prepoznatljivost i posjećenost i time osnažiti turistički potencijal prirodne baštine kontinentalnog dijela Republike Hrvatske.

Specifični cilj projekta je: Uspostavom posjetiteljskog centra, korištenjem podržane infrastrukture te uvođenjem edukativnih sadržaja i njihovom inovativnom prezentacijom na održiv način povećati broj posjetitelja i privlačnost zaštićene prirodne baštine Slatine i razvijati javnu svijest o važnosti održivog upravljanja prirodnom baštinom i time potaknuti društveno-gospodarski razvoj Grada Slatine i Virovitičko-podravske županije.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Revitalizacijom zaštićene prirodne baštine, njezinom zaštitom i uvođenjem mjera očuvanja iste, povećati će se atraktivnost područja i valorizirati prirodna baština te će se stvoriti preduvjeti za razvoj kontinentalnog turizma. Kako bi se stvorili kapaciteti za što duže zadržavanje posjetitelja, te stvaranju višednevne ponude, uredit će se hostel kapaciteta 32 ležaja. Od posjetiteljskih sadržaja osim hostela tu su vidikovac/promatračnica, suvenirnica i restoran koji će doprinijeti povećanju broja posjetitelja. U sklopu kategorije edukativnih aktivnosti će se održavati radionice na temu valorizacije i zaštite prirode te podizanje svijesti o očuvanju prirode čime se izravno utječe na doprinos očuvanju prirodne baštine. Također, izradit će se programi edukacija za škole u prirodi i ostale posjetitelje koji će u sklopu posjeta moći naučiti više o prirodnoj baštini koju su posjetili te o održivosti

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 20.748.816,66 kn

EU SUFINACIRA PROJEKT S: 16.454.065,49 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1.1.2017. do 1.11.2020.

KONTAK OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Vera Radaš (Grad Slatina)