INFORMACIJE O PROJEKTU

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Zeko na adresi Bana Jelačića 25, Slatina

 

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Zeko na adresi Bana Jelačića 25, Slatina

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina

KRATAK OPIS PROJEKTA: Energetskom obnovom zgrade jaslica Dječjeg vrtića Zeko obnovit će se ovojnica zgrade (izolacija vanjskih zidova, izolacija stropa prema negrijanom prostoru i zamjena vanjske stolarije), zamijeniti unutarnja rasvjeta učinkovitijom, te izgraditi rampa za pristup osobama s invalidnosti i smanjene pokretljivosti.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Svrha projekta je poboljšanje energetskih svojstava zgrade jaslica Dječjeg vrtića Zeko Slatina u cilju smanjenja troškova energije i štetnih emisija CO2 u okoliš te stvaranja zdravijeg okruženja i ugodnijeg prostora za boravak ciljanoj skupini. Trenutni energetski razred zgrade je G, a proračunati energetski razred nakon obnove zgrade je C. Ukupna godišnja potrošnja energije postojećeg stanja iznosi 30.129,00 kWh, od čega se 29.340,00 kWh odnosi na energiju potrebnu za grijanje dok se preostalih 789,0 kWh odnosi na energiju potrebnu na rasvjetu. Nakon rekonstrukcije ukupna godišnja potrošnja energije iznosit će 11.062,40 kWh od čega se 10.340,00 kWh odnosi na energiju potrebnu za grijanje, dok se preostali dio od 519,40 kWh odnosi na električnu energiju potrebnu za rasvjetu, što rezultira ukupnim godišnjim uštedama u iznosu od 64,2% toplinske energije i 34,22% električne energije. Odnos ukupno planiranih sredstava (s PDV-om) i očekivane godišnje uštede energije (razlika kWh) iznosi 1,57 (kn/kWh). Provedbom energetske obnove ostvarit će se velike uštede u potrošnji energije, što će rezultirati smanjenjem režijskih troškova i stvaranjem mogućnosti za povećanje ulaganja u odgojne jasličke aktivnosti Dječjeg vrtića Zeko, te će pozitivno utjecati na održivi razvoj lokalne zajednice.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 394.543,63 HRK

EU SUFINACIRANJE PROJEKTA: 184.031,32 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 22. veljače 2016. godine do 28. veljače 2019. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Boris Presečan (Grad Slatina)