INFORMACIJE O PROJEKTU

Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice Slatina

Projekt Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice Slatina na adresi Šetalište Julija Burgera 1, Slatina

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta i Gradske knjižnice Slatina na adresi Šetalište Julija Burgera 1, Slatina

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina

KRATAK OPIS PROJEKTA: Energetskom obnovom zgrade koja obuhvaća osam građevinskih mjera za poboljšanje toplinske zaštite ovojnice (vanjski zidovi, podovi i zidovi prema tlu, zidovi prema tavanu, strop iznad vanjskog prostora, strop prema tavanu, ravni krov iznad grijanog prostora, te zamjena prozora i vrata) i dvije strojarske mjere (rekonstrukcija prinudne ventilacije sa rekuperatorima zraka i djelomično rekonstruiranje plinskog sustava grijanja i hlađenja) a sve u cilju smanjenja utroška energije i štetnih emisija CO2. Osim radova na energetskoj obnovi zgrade projekt uključuje i usluge stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu, energetski pregled zgrade, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetski certifikat nakon provedene obnove, upravljanje projektom i administraciju, te promidžbu i vidljivost projekta.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Glavni cilj projekta je kroz osam građevinskih i dvije strojarske mjere osigurati uvjete za smanjenje utroška energije i emisije štetnih CO2. Energetskom obnovom zgrade poboljšati će se toplinske karakteristike zgrade što će rezultirati godišnjim uštedama u potrošnji toplinske energije od 80,97%, a smanjenje emisije CO2 iznosi 60,83%, te uštede u specifičnoj primarnoj energiji od 61,56%. Jedinična cijena investicije, omjer troškova obnove i očekivanih ušteda iznosi 1,66 (kn/(kWh/god.)). Ostvarene navedene uštede će u konačnici osigurati sigurniji i kvalitetniji boravak korisnika, ali i sigurniji i kvalitetniji rad djelatnika. Ciljanoj skupini, korisnicima i djelatnicima, osigurat će se kvalitetan prostor u skladu s njegovom namjenom.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.459.931,88 HRK

EU SUFINACIRANJE PROJEKTA: 3.174.617,87 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 24. rujna 2018. godine do 24. rujna 2020. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Boris Presečan (Grad Slatina)