INFORMACIJE O PROJEKTU

Doživjeti stotu

INFORMACIJA O PROJEKTU

DOŽIVJETI STOTU

NAZIV PROJEKTA: Doživjeti stotu

KODNI BROJ: UP.02.2.1.08.0165

NAZIV POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA: Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza II

NAZIV KORISNIKA: Grad Slatina

PARTNERI NA PROJEKTU:

  • Dijabetička udruga Slatina
  • Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Slatina

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Stanovništvo Virovitičko-podravske županije najviše obolijeva i umire od bolesti srca i krvnih žila te malignih bolesti stoga su projektne aktivnosti usmjerene na prevenciju kod šireg građanstva. Projektom se želi ukazati na važnost zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti u prevenciji bolesti i promociji zdravlja pri čemu će članovi Dijabetičke udruge Slatine i Gradskog društva Crvenog križa Slatina svoja iskustva i znanja prenijeti širem krugu građana Slatine.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj projekta je povećati razinu znanja i podići razinu svijesti građana Grada Slatine svih uzrasta o važnosti prevencije kardiovaskularnih i malignih bolesti.

Očekivani rezultati projekta su organizirane i održane akcije trijaže, organizirane i odrađene tjelovježbe u 2 dječja vrtića, organizirane i odrađene edukacije nordijskog hodanja, organizirane i održane edukacije samopregleda dojki, organizirane i održane edukacije pružanja prve pomoći, organizirana i održana predavanja o raku dojke, organizirane i održane 2 panel rasprave, organizirana i održana škola nepušenja, izrađeni edukativni materijali za građane, izrađeni i podijeljeni promotivni materijali, uspostavljena web stranica projekta, mjesečne objave na web stranici, oglašavanje na lokalnom portalu, emitirane 2 radio emisije te objave u lokalnim novimana tijekom provedbe projekta.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 426.320,72 HRK

UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 426.320,72 HRK

IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 362.372,61 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 21. ožujka 2022. – 21. ožujka 2023. godine

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: Marija Fumić, tel: +385 33 551 143; mob: +385 91 6009 314; e-mail: marija.fumic@slatina.hr


„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda“