GRADSKA UPRAVA

Javna rasprava

23/08/2017

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine

Grad Slatina je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Slatina, Općina Čađavica, Općina Mikleuš, […]
10/04/2017

Javna rasprava – Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine Grad Slatina je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine, koji obuhvaća […]
14/11/2016

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Grada Slatine 2016.-2020. godina

odluka-kojom-se-utvrduje-da-nije-potrebno-provesti-stratesku-procjenu-utjecaja-na-okolis-za-strategiju-razvoja-grada-slatine-2016-2020-godina
16/09/2016

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Slatine 2015.-2020.

odluka-o-zapoc-spuo-strategija-razvoja-grada-slatine
16/04/2015

Javni poziv

Javni poziv za evidentiranje nerazvrstane ceste u Stublovačkoj ulici. Javni poziv