GRADSKA UPRAVA

Javna rasprava

08.07.2020.

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – Ul. Mirka Jirsaka u Slatini

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – Ul. Mirka Jirsaka u Slatini (.pdf)
21.02.2020.

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – Školska ulica u Slatini

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – Školska ulica u Slatini (.doc) JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane […]
26.02.2019.

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine

Grad Slatina je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Grada Slatine, koji obuhvaća područje Grada Slatine. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog […]
12.03.2018.

Javni poziv za evidentiranje nerazvrstane ceste u Ulici S.S.Kranjčevića u Slatini

Javni poziv za evidentiranje nerazvrstane ceste u Ulici S.S.Kranjčevića u Slatini (dokument u PDF formatu preuzmite klikom na poveznicu) Javni poziv
23.08.2017.

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine

Grad Slatina je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Slatina, Općina Čađavica, Općina Mikleuš, […]
10.04.2017.

Javna rasprava – Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine Grad Slatina je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Slatine, koji obuhvaća […]
14.11.2016.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Grada Slatine 2016.-2020. godina

odluka-kojom-se-utvrduje-da-nije-potrebno-provesti-stratesku-procjenu-utjecaja-na-okolis-za-strategiju-razvoja-grada-slatine-2016-2020-godina
16.09.2016.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Slatine 2015.-2020.

odluka-o-zapoc-spuo-strategija-razvoja-grada-slatine
16.04.2015.

Javni poziv

Javni poziv za evidentiranje nerazvrstane ceste u Stublovačkoj ulici. Javni poziv