Otvoreni postupak javne nabave “Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine” EV. BROJ: 34/19″

Oformljen Organizacijski odbor međunarodnog festivala „Dani Milka Kelemena“ Slatina
21.02.2019.
„Lijepom našom“ u Slatini 6. ožujka – nastupaju Miroslav Škoro, Halid Bešlić, TS Fijaker, Cecilija…
22.02.2019.
Oformljen Organizacijski odbor međunarodnog festivala „Dani Milka Kelemena“ Slatina
21.02.2019.
„Lijepom našom“ u Slatini 6. ožujka – nastupaju Miroslav Škoro, Halid Bešlić, TS Fijaker, Cecilija…
22.02.2019.

Otvoreni postupak javne nabave “Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine” EV. BROJ: 34/19″

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine” EV. BROJ: 34/19″.

Dokumentacija za nadmetanje dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave kao i na poveznici ispod.

 

Skip to content