Otvoreni postupak javne nabave „Stručni nadzor izvođenja radova na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 85/19.

Slatinski Krikovci lutkarskom predstavom žele ukazati na globalni problem zbrinjavanja otpada
12/09/2019
Povelja Grada Slatine stigla u ruke akademika Viktora Žmegača
12/09/2019

Otvoreni postupak javne nabave „Stručni nadzor izvođenja radova na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 85/19.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Stručni nadzor izvođenja radova na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 85/19″.

Dokumentacija nabavi dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kao i na poveznici ispod.