Otvoren postupak javne nabave “Opskrba električnom energijom – Zajednička javna nabava”

Priopćenje slatinskoj javnosti po pitanju snježne nepogode
07.01.2016.
Pet škola s područja Virovitičko-podravske županije u pilot projektu e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola
07.01.2016.

Otvoren postupak javne nabave “Opskrba električnom energijom – Zajednička javna nabava”

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi (NN RH, 90/11., 83/13. i 143/13.) i Odluke gradonačelnika Grada Slatine KLASA: 406-01/15-03/2, URBROJ: 2189/02-04-03/02-15-1, od 28. prosinca 2015. godine, provodi otvoreni postupak javne nabave ev.br. NVV-2/15, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi Opskrba električnom energijom – Zajednička javna nabava.

Dokumentacija za nadmetanje dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave kao i na poveznici ispod.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE- El. energija – Okvirni sporazum

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE- El. energija – Okvirni sporazum – izmjena dokumentacije

DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA

Troškovnik

Skip to content