Održana je 5. sjednica Županijske skupštine VPŽ

VPŽ nagradila najuspješnije učenike osnovnih i srednjih škola
09.06.2014.
Aglomeracija Slatina – radni sastanak projekta vrijednog 20 milijuna eura
10.06.2014.
VPŽ nagradila najuspješnije učenike osnovnih i srednjih škola
09.06.2014.
Aglomeracija Slatina – radni sastanak projekta vrijednog 20 milijuna eura
10.06.2014.

Održana je 5. sjednica Županijske skupštine VPŽ

U utorak 10. lipnja pod predsjedanjem Ana-Marije Petin u Virovitici održana je 5. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. U prvom dijelu sjednice, tijekom Aktualnog sata, župan i županijske stručne službe odgovarali su na pitanja klubova vijećnika koja su bila vezana uz Masterplan bolnica, Zakon o socijalnoj skrbi, legalizaciju, novo zaduženje Županije, smjene ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu VPŽ i Doma zdravlja VPŽ…

Nakon aktualnog sata, sjednica je nastavljena sa sljedećim dnevnim redom:
1. Ovjera zapisnika sa 4. sjednice Županijske skupštine,
2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu,
3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu,
4. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu,
5. Razmatranje prijedloga Odluke o dozvoljenom prekoračenju na poslovnom računu Proračuna Virovitičko-podravske županije,
6. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od interesa za Virovitičko- podravsku županiju
7. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije za 2013. godini sa Izvješćem o Provođenju programa suzbijanja bolesti ovisnosti u 2013. godini sa Planom rada za 2014. godinu,
8. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu,
9. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije u 2013.godini sa Financijskim izvješćem
10. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2013. godinu,
11. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Slatina za 2013. godinu,
12. Razmatranje Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2013.godinu (programsko i financijsko izvješće),
13. Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Virovitičko-podravske županije u 2013. godini
14. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području Virovitičko-podravske županije u 2013. godini,
15. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu sa Financijskim izvješćem,
16. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije u 2013. godini,
17. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu,
18. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za područje Virovitičko-podravske županije za 2013. godinu
19. Razmatranje Analize sustava zaštite i spašavanja na području Virovitičko-podravske županije u 2013. godini,
20. Razmatranje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Virovitičko- podravske županije u 2014. godini,
21. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove
a) Dražen Ciglar, dr.med.,
b) Matija Bartolović,dr.med.
22. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (Nino Hodak),
23. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača
24. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnateljem Kazališta Virovitica,
25. Razmatranje prijedloga Odluke o promjeni sjedišta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije,
26. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Virovitičko-podravske županije.
Sve točke dnevnog reda 5. sjednice Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije su usvojene. (vpz.hr)

Skip to content