Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2020. godinu