Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021. godinu

Skip to content