Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave – Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima

Grad Slatina od 2019.g. umanjuje vrijednost boda za obračun komunalne naknade
14/07/2018
Za dva kapitalna projekta Grad Slatina dobio preko 17 milijuna kuna
20/07/2018

Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave – Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima

Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Grad Slatina kao javni naručitelj namjerava provesti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti radi sklapanja u govora o javnoj nabavi radova.

Predmet nabave:
Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima sukladno projektnoj dokumentaciji.

Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave

Skip to content