Grad Slatina od 2019.g. umanjuje vrijednost boda za obračun komunalne naknade

Obavijesti o neprimanju donacija za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018.
13.07.2018.
Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave – Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima
20.07.2018.
Obavijesti o neprimanju donacija za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018.
13.07.2018.
Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave – Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima
20.07.2018.

Grad Slatina od 2019.g. umanjuje vrijednost boda za obračun komunalne naknade

Grad Slatina će u svrhu umanjenja vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 16. srpnja 2018. godine započeti ponovni premjer stambenih i poslovnih prostora na koje se plaća komunalna naknada. Osobe ovlaštene od strane Grada Slatine evidentiranje će vršiti izmjerom nekretnina i uvidom u postojeću projektnu dokumentaciju vlasnika ili korisnika nekretnine, a sve radi utvrđivanja stvarnih podataka za obračun komunalne naknade na području grada Slatine i prigradskih naselja.

Komunalna naknada prihod je proračuna Grada Slatine i pomoću nje zajednički se osiguravaju sredstva za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti kao što su gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje i održavanje javnih površina, odvodnja atmosferskih voda, zimska služba i dr.

Sukladno navedenom mole se svi građani Grada Slatine da ovlaštenim osobama omoguće prilaz nekretninama te im pruže potrebnu dokumentaciju i uvjete za obavljanje poslova evidentiranja.

Skip to content