Natječaj za dodjelu priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ u 2010. godini za postignute rezultate

Natječaj za dodjelu priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ u 2010. godini
18.04.2013.
Otvoreno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Natječaj za dodjelu priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ u 2010. godini
18.04.2013.
Otvoreno javno nadmetanje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.

Natječaj za dodjelu priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ u 2010. godini za postignute rezultate

Na temelju Odluke o provedbi postupka za dodjelu priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ u 2010. godini za postignute rezultate u 2009. godini, povodom Međunarodnog dana obitelji 15. svibnja, (Klasa: 550-04/10-0004/3, Ur.broj: 519-06/1-2-10-Ač-6 od 25. ožujka 2010.) Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raspisuje

Preuzmi PDF…

Klasa: 550-04/10-0004/3
Ur.broj: 519-06/1-2-10-Ač-5
Zagreb: 25. ožujka 2010.

Na temelju Odluke o provedbi postupka za dodjelu priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ u 2010. godini za postignute rezultate u 2009. godini, povodom Međunarodnog dana obitelji 15. svibnja, (Klasa: 550-04/10-0004/3, Ur.broj: 519-06/1-2-10-Ač-6 od 25. ožujka 2010.) Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raspisuje

NATJEčAJ

za dodjelu priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ u 2010. godini za postignute rezultate u 2009. godini

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, povodom obilježavanja 15. svibnja, Međunarodnog dana obitelji 2010. godine, poziva fizičke i pravne osobe za prijavu trgovačkih društava na Natječaj za dodjelu priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ u tri kategorije:
1. mala (do 50 zaposlenih),
2. srednja (od 51 do 250 zaposlenih),
3. velika (više od 250 zaposlenih).

Priznanje „Tvrtka prijatelj obitelji“ se dodjeljuje maloj, srednjoj i velikoj tvrtki s najkvalitetnijim rješenjima u postizanju prijateljskog ozračja prema zaposlenicama/ima i njihovim obiteljima uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

1. Zaposlenici trgovačkog društva:
– postotak zaposlenih žena,
– postotak zaposlenica/ka s invaliditetom,
– postotak zaposlenih na ugovor o radu na određeno vrijeme,
– postotak žena zaposlenih na ugovor o radu na određeno vrijeme od ukupnog broja zaposlenih,
– postotak zaposlenih žena na rukovodećim mjestima,
– postotak žena u upravi,
– postotak zaposlenica/ka s djecom do 12. godine života,
– postotak zaposlenica/ka koje/i su zadržali istu razinu poslova i radnog mjesta nakon povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta,
– postotak zaposlenica/ka s 3 i više djece,
– postotak zaposlenica/ka – roditelja koje/i samostalno skrbe o djeci;
2. Radno vrijeme, oblici rada i zaštita materinstva:
– radno vrijeme trgovačkog društva,
– mogućnost korištenja i postotak korisnica/ka nepunog radnog vremena,
– mogućnost korištenja kliznog radnog vremena,
– postotak zaposlenica/ka koje/i koriste pravo na rodiljni dopust do 6 mjeseci,
– postotak zaposlenica/ka koje/i koriste pravo na roditeljsku poštedu od rada do 1 godine života djeteta,
– postotak zaposlenica/ka koje/i koriste pravo na roditeljsku brigu do 3 godine života djeteta,

– postotak zaposlenica/ka koje/i koriste pravo na rad s polovicom punog radnog vremena,
– postotak zaposlenica/ka koje/i koriste pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane njege djeteta,
– postotak zaposlenica/ka koje/i koriste pravo na dopust za njegu djeteta ili pravo na rad u skraćenom radnom vremenu, do navršene 8 godine života djeteta, za dijete s težim smetnjama u razvoju,
– postotak zaposlenica/ka koje/i koriste pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetovog života,
– postotak zaposlenica koje koriste pravo na stanku za dojenje;
3. Rješenja namijenjena zaposlenicama/ima nakon povratka s rodiljnog/roditeljskog dopusta radi lakšeg uključivanja u rad;
4. Rješenja koja su ponuđena na korištenje zaposlenicama/ima – roditeljima u skrbi o djeci predškolske dobi;
5. Dodatne usluge koje osigurava trgovačko društvo vezano uz pitanja zaposlenika/ca i njihovih obitelji.

Prijedlog za dodjelu Priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ mora sadržavati Obrazac za prijavu te ostalu dokumentaciju koja potkrepljuje navode iz navedenog obrasca ili koja bi mogla pomoći u odabiru tvrtke prijatelja obitelji te preporuke i sl.

Obrasci za prijavu dostupni su na Internet stranicama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (www.mobms.hr), Hrvatske gospodarske komore (www.hgk.hr), Hrvatske udruge poslodavaca (www.hup.hr), obiteljskih centara kojih je osnivač Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te u Upravi za obitelj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb.

Prijedlozi za dodjelu Priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprava za obitelj, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, s naznakom Natječaj za dodjelu priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ – NE OTVARATI!

Prijedlozi se mogu podnijeti najkasnije do 23. travnja 2010. godine.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, koje nisu u skladu s uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Dobitnici Priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ iz prethodnih godina mogu se ponovno javiti na Natječaj za dodjelu priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ protekom tri godine od godine dobitka priznanja.

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEđUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

Skip to content