Natječaj za dodjelu priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ u 2010. godini

JAVNO NADMETANJE za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Natječaj za dodjelu priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ u 2010. godini za postignute rezultate
18.04.2013.
JAVNO NADMETANJE za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Natječaj za dodjelu priznanja „Tvrtka prijatelj obitelji“ u 2010. godini za postignute rezultate
18.04.2013.

Natječaj za dodjelu priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ u 2010. godini

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, povodom obilježavanja 15. svibnja, Međunarodnog dana obitelji 2010. godine, poziva fizičke i pravne osobe za prijavu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na Natječaj za dodjelu priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“.

Preuzmi PDF…

Klasa: 550-04/10-0004/3
Ur.broj: 519-06/1-2-10-Ač-3
Zagreb: 25. ožujka 2010.

Na temelju Odluke o provedbi postupka za dodjelu priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ u 2010. godini za postignute rezultate u 2009. godini, povodom Međunarodnog dana obitelji 15. svibnja, (Klasa: 550-04/10-0004/3, Ur.broj: 519-06/1-2-10-Ač-4 od 25. ožujka 2010.) Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raspisuje

NATJEčAJ

za dodjelu priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ u 2010. godini za postignute rezultate u 2009. godini

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, povodom obilježavanja 15. svibnja, Međunarodnog dana obitelji 2010. godine, poziva fizičke i pravne osobe za prijavu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na Natječaj za dodjelu priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“.

Priznanje „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ se dodjeljuje općini, gradu i županiji, odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s najkvalitetnijim rješenjima i aktivnostima u osnaživanju i usmjeravanju intervencija društva u pravcu stvaranja prijateljskog okružja za obitelji i djecu uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

1. Izrađen lokalni Program za provedbu mjera Nacionalne populacijske politike;
2. Ukupan broj i naziv mjera obuhvaćenih lokalnim Programom za provedbu mjera Nacionalne populacijske politike;
3. Ukupan broj i naziv aktivnosti koje se provode u sklopu provedbe mjera Nacionalne populacijske politike;
4. Ukupan iznos uloženih financijskih sredstava u lokalni Program za provedbu mjera Nacionalne populacijske politike;
5. Broj i iznos financijske potpore projektima organizacija civilnog društva usmjerenih afirmaciji uspješnog roditeljstva i kvaliteti obiteljskog života;
6. Broj i vrsta provedenih dodatnih mjera poput dodatka za dijete i jednokratne potpore za novorođenče;
7. Broj i iznos financijske potpore za aktivnosti usmjerene ka osiguranju kvalitetnih sadržaja za slobodno vrijeme djece i mladih u zajednici te
8. Oblici i načini osiguranja dostupnosti informacija o edukativnim programima, projektima i aktivnostima namijenjenim obiteljima, koje se provode u lokalnoj zajednici.

Prijedlog za dodjelu Priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ mora sadržavati Obrazac za prijavu te ostalu dokumentaciju koja potkrepljuje navode iz navedenog obrasca ili koja bi mogla pomoći u odabiru lokalne zajednice prijatelja obitelji.

Obrasci za prijavu dostupni su na Internet stranicama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (www.mobms.hr), Hrvatske gospodarske komore (www.hgk.hr), Hrvatske udruge poslodavaca (www.hup.hr), obiteljskih centara kojih je osnivač Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te u Upravi za obitelj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb.

Prijedlozi za dodjelu Priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprava za obitelj, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, s naznakom Natječaj za dodjelu priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ – NE OTVARATI!

Prijedlozi se mogu podnijeti najkasnije do 23. travnja 2010. godine.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, koje nisu u skladu s uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Dobitnici Priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ iz prethodnih godina mogu se ponovno javiti na Natječaj za dodjelu priznanja „Lokalna zajednica prijatelj obitelji“ protekom tri godine od godine dobitka priznanja.

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEđUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

Skip to content