Javni poziv Zajednice športskih udruga za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2018. godinu

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture  za 2018.godinu
08.01.2018.
Otvoreno Javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u PZ Turbina 2 u 2018.
08.01.2018.

Javni poziv Zajednice športskih udruga za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2018. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2018.godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2018. godinu u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata u području športa za 2018.godinu nadležnost prenosi na Zajednicu športskih udruga Slatina.  

Zajednica športskih udruga Slatina dana 4.siječnja 2018. godine objavljuje Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2018.godinu

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail gradska.uprava@slatina.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

  1. Tekst javnog poziva ZŠU
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu  – OPS
  4. Obrazac proračuna  – PRS
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu
Skip to content