Otvoreno Javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u PZ Turbina 2 u 2018.

Javni poziv Zajednice športskih udruga za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2018. godinu
08.01.2018.
Objavljeni natječaji za financiranje rada udruga građana i sportskih udruga s područja Grada Slatine u 2018. godini
09.01.2018.

Otvoreno Javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u PZ Turbina 2 u 2018.

Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, Slatina, na temelju članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj: 6/09, 6/12 i 6/14), Odluke Gradskog vijeća Grada Slatine, KLASA: 940-02/16-01/5, URBROJ: 2189/02-03-01/01-16-1 od 15. lipnja 2016. godine te Odluke gradonačelnika Grada Slatine, KLASA: 940-02/16-01/5, URBROJ: 2189/02-04-02/03-18-8  od 8. siječnja 2018. godine,

 o g l a š a v a

Javno nadmetanje za prodaju građevinskih parcela u PZ Turbina 2 u 2018. 

Skip to content