Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinske parcele u Ul. A. Kovačića u Slatini – k.č.br. 4362/3 u k.o P. Slatina
15.01.2024.
Grad Slatina i ove godine jednokratnom pomoći pomaže roditeljima na slatinskom području za opremu novorođenčadi
16.01.2024.
Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinske parcele u Ul. A. Kovačića u Slatini – k.č.br. 4362/3 u k.o P. Slatina
15.01.2024.
Grad Slatina i ove godine jednokratnom pomoći pomaže roditeljima na slatinskom području za opremu novorođenčadi
16.01.2024.

Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2024. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Slatine za 2024. godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja Natječaja/Javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine za 2024. godinu u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata u području športa za 2024. godinu nadležnost prenosi na Zajednicu športskih udruga Slatina.

Zajednica športskih udruga Slatina dana 16. siječnja 2024. godine objavljuje Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2024. godinu

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail : gradska.uprava@slatina.hr

Natječajnu dokumentaciju u kompletu možete preuzeti klikom na poveznicu ispod u .zip formatu:

Dokumentacija koju sadržava ZIP datoteka sastoji se od:

  1. Tekst javnog poziva ZŠU
  2. Upute za prijavitelje
  3. Opisni obrazac za prijavu  – OPS
  4. Obrazac proračuna  – PRS
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Izjava o partnerstvu
Skip to content