Javni poziv Zajednice športskih udruga za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2017. godinu

U utorak, 22. studenog održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine
15.11.2016.
Gradonačelnik grada Slatine Ivan Roštaš ugostio mlade “forumaše”
16.11.2016.
U utorak, 22. studenog održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine
15.11.2016.
Gradonačelnik grada Slatine Ivan Roštaš ugostio mlade “forumaše”
16.11.2016.

Javni poziv Zajednice športskih udruga za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2017. godinu

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, članka 25 Statuta Grada Slatine i članka 13. Pravilnika Grada Slatine o financiranju i ugovaranju programa i projekata udruga sredstvima proračuna Grada Slatine, Zajednica športskih udruga Slatina objavljuje zatvoreni javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2017. godinu.

U Proračunu Grada Slatine za 2017. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programa Sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području Sporta definiranih prioritetima utvrđenima od strane Zajednice Sportskih udruga Slatina.

Potpuni tekst javnog poziva te sva potrebna dokumentacija nalaze na sljedećim poveznicama:

izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja

izjava_o_partnerstvu

javni-poziv

obrazac_prijave_za_sport_ops

obrazac_proracuna_sport_2016_prs

zajednica-upute-za-prijavitelja

Skip to content