U utorak, 22. studenog održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Uređena stabla na Trgu sv. Josipa
15.11.2016.
Javni poziv Zajednice športskih udruga za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2017. godinu
15.11.2016.
Uređena stabla na Trgu sv. Josipa
15.11.2016.
Javni poziv Zajednice športskih udruga za financiranje godišnjeg programa udruga u športu Grada Slatine za 2017. godinu
15.11.2016.

U utorak, 22. studenog održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Predsjednik Gradskog vijeća Robertino Repić, na temelju članka  93. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 5/09., 5/10, 1/13.  i 2/13. – pročišćeni tekst), saziva 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slatine koja će se održati u utorak 22. studenog 2016. godine s početkom u 15:30 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, Ulica B. Radića 4.

Predloženi Dnevni red sjednice je sljedeći:

 1. Izvješće Komisije za mandatna pitanja o dostavljenoj obavijesti o nastavljanju obnašanja dužnosti vijećnika Gradskog vijeća te o podnesenom zahtjevu za mirovanje vijećničkog mandata kao i o zamjenici članice koja će nastaviti obnašati dužnost članice Gradskog vijeća,
 2.  Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 24. kolovoza 2016. godine,
 3.  Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 24. kolovoza do 22. studenog 2016. godine,
 4.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Slatine za razdoblje 2016. – 2020.
 5.  Aktualni sat,
 6.  Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Slatine,
 7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Suncokret“ Slatina za pedagošku 2015/2016. godinu,
 8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Slatina za pedagošku 2015/2016. godinu.
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2017. godinu,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi, na dijelu k.č. br. 5785/3, k.o. P. Slatina,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi, na dijelu k.č. br. 2027/1, k.o. Sladojevci,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Slatine,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Slatinu,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na javnim površinama kojima upravlja Grad Slatina i nekretninama u vlasništvu Grada Slatine,
 15. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content