Izrada prostornih planova na području Grada Slatine

Usmeno javno nadmetanje za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Dopuna Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine – Trnovača
18.04.2013.
Usmeno javno nadmetanje za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Slatine
18.04.2013.
Dopuna Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slatine – Trnovača
18.04.2013.

Izrada prostornih planova na području Grada Slatine

Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH, broj: 76/07, 38/09 i 90/11), Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Slatine obavještava javnost da je u tijeku izrada sljedećih prostornih planova na području Grada Slatine:
1. Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Slatine (ciljane izmjene i dopune), započeta temeljem Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, br. 3/2011.), te

2. Izrada Detaljnog plana uređenja „Kućanica-Medinci“, započeta temeljem Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja „Kućanica-Medinci „ (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 3/2010.)
Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih prostornih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Slatine, u Slatini, na adresi Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba br. 25, ili na tel. broj 033/551-357.

Preuzmi PDF…

Skip to content