Nacrt prijedloga Detaljnog plana uređenja „Kućanica-Medinci“
19.04.2013.
Obavijest o javnoj raspravi-izmjene i dopune UPU Slatina
19.04.2013.

Izrada prostornih planova na području Grada Slatine

Na temelju èlanka 82. stavka 1. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji (NN RH, broj: 76/07, 38/09 i 90/11), Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Slatine obavještava javnost da je u tijeku izrada sljedeæih prostornih planova na podruèju Grada Slatine:
1. Izrada Izmjena i dopuna Urbanistièkog plana ureðenja grada Slatine (ciljane izmjene i dopune), zapoèeta temeljem Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanistièkog plana ureðenja grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, br. 3/2011.), te

2. Izrada Detaljnog plana ureðenja „Kuæanica-Medinci“, zapoèeta temeljem Odluke o izradi Detaljnog plana ureðenja „Kuæanica-Medinci „ (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 3/2010.)
Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih prostornih planova mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom Grada Slatine, u Slatini, na adresi Trg sv. Josipa 10, II. kat, soba br. 25, ili na tel. broj 033/551-357.

Ovdje možete preuzeti dokument – Usmeno javno nadmetanje za zakup nekretnina  u vlasništvu Grada Slatine PDF-u

Skip to content