Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

Jan Mojzeš najbolji na međunarodnom natjecanju u Varaždinu
28.03.2015.
Održana redovna skupština Vatrogasne zajednice Grada Slatine
01.04.2015.
Jan Mojzeš najbolji na međunarodnom natjecanju u Varaždinu
28.03.2015.
Održana redovna skupština Vatrogasne zajednice Grada Slatine
01.04.2015.

Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,, 83/13. i 143/13) 1 članka 25. Statuta Grada Slatine ( Službeni glasnik Grada broj 5/09., 5/10., 1/13. i 2/13 – pročišćeni tekst), gradonačenik Grada Slatine, donosi

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

I.
Ovim izmjenama Plana nabave za 2015. godinu u Tabličnom prikazu pod rednim brojem 49, predmeti nabave:

– Projekt energetske obnove Dječjeg vrtića Zeko Slatina, procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 196.000,00 kuna, vrsta postupka javne nabave: bagatelna nabava,
mijenja se u slijedeći predmet nabave:

– Glavni arhitektonski projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite Dječjeg vrtića Zeko, procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 68.000,00 kuna, vrsta postupka javne nabave: bagatelna nabava

Izmjene plana nabave za 2015.

Skip to content