Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu(3)

Partneri na projektu “Poduzetnik kroz cijeli život” posjetili Vukovar i općinu Erdut
15/06/2016
Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine
16/06/2016

Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu(3)

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi  (Narodne novine broj 90/11., 83/13., 143/13., i 13/14.) i članka 25. Statuta  Grada Slatine (Službeni glasnik Grada broj 5/09., 5/10., 1/13. i 2/13.-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Slatine donosi sljedeću dopunu Plana nabave za 2016. godinu:

III dopune Plana nabave za 2016

Skip to content