Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu(3)
15.06.2016.
Gradonačelnik Ivan Roštaš potpisao ugovor sa izvođačem radova Rekonstrukcije Trga sv. Josipa i fontane – I. faza
16.06.2016.

Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine

U srijedu, 15. lipnja, u velikoj dvorani Hrvatskog doma održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine. Na dnevnom redu sjednice našlo se 30 točka.

Kao prva točka na dnevnom redu našlo se Izvješće Komisije za mandatna pitanja o podnesenom zahtjevu za mirovanje vijećničkog mandata kao i o zamjeniku člana koji će nastaviti obnašati dužnost člana Gradskog vijeća. Tako je predsjednik komisije za mandatna pitanja, Oliver Jukić obavijestio okupljene vijećnike da je 10. svibnja vijećnik Josip Hetrih dostavio Predsjedniku Gradskog vijeća zahtjev za mirovanje svog vijećničkog mandata kojeg zbog objektivnih razloga više nije u mogućnosti obnašati. Također komisija je utvrdila da je 11. svibnja stranka HDZ sa svoje liste za zamjenika predložila Zorana Mandekića. Nakon glasanja i jednoglasnog usvajanja izvješća Komisije, Zoran Mandekić prisegnuo je i time postao gradski vijećnik.

Nakon toga, razmatran je i jednoglasno usvojen Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 15. ožujka 2016. godine, a nakon čega je Gradonačelnik Ivan Roštaš iznio Informacije o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 15. ožujka do 15. lipnja 2016. godine o čemu ćete više moći pročitati u izdvojenoj vijesti.

Sljedećih nekoliko točaka odnosilo se na Razmatranje Izvješća o radu: Vatrogasne zajednice Grada Slatine za 2015. godinu, Zajednice športskih udruga Slatina za 2015. godinu, Gradske knjižnice i čitaonice Slatina za 2015. godinu, Zavičajnog muzeja Slatina za 2015. godinu, Gradskog društva Crvenog križa Slatina za 2015. godinu, Savjeta mladih Grada Slatine za 2015. godinu, Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Slatine za 2015. godinu, Društva „Komrad“ d.o.o. Slatina za 2015. godinu.

Sva izvješća usvojena su jednoglasno ili većinom glasova.

Potpuni dnevni red 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine:

 1. Izvješće Komisije za mandatna pitanja o podnesenom zahtjevu za mirovanje vijećničkog mandata kao i o zamjeniku člana koji će nastaviti obnašati dužnost člana Gradskog vijeća,
 2.  Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 15. ožujka 2016. godine,
 3. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 15. ožujka do 15. lipnja 2016. godine,
 4. Aktualni sat,
 5. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Slatine za 2015. godinu,
 6. Razmatranje Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Slatina za 2015. godinu,
 7. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Slatina za 2015. godinu,
 8. Razmatranje Izvješća o radu Zavičajnog muzeja Slatina za 2015. godinu,
 9. Razmatranje Informacije o radu i problematici Gradskog društva Crvenog križa Slatina za 2015. godinu,
 10. Razmatranje Izvješća o radu Centra za poduzetništvo Grada Slatine za 2015. godinu,
 11. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Slatine za 2015. godinu,
 12. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Slatine za 2015. godinu,
 13. Razmatranje Izvješća o radu Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Slatine za 2015. godinu,
 14. Razmatranje Informacije o radu i poslovanju Društva „Komrad“ d.o.o. Slatina za 2015. godinu,
 15. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Slatine i imenovanju predsjednika i članova Stožera,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru pravne osobe s kojom će se zaključiti ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti skloništa za životinje na području Grada Slatine za razdoblje od četiri godine,
 18. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Statuta Osnovne glazbene škole Slatina i donošenje rješenja o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta,
 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
 20. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2015. godinu,
 21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine za 2015. godinu,
 22. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2016. godini,
 23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o trošenju dijela komunalne naknade za izgradnju i održavanje objekata predškolskog, školskog, kulturnog i zdravstvenog sadržaja na području Grada Slatine u 2016. godini,
 24. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2016. godini,
 25. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2016. godini,
 26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2016. godini,
 27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2016. godinu,
 28. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2016. godinu i Projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu,
 29. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobrenju prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Turbina 2 u Slatini,
 30. Pitanja i prijedlozi.

no images were found

Skip to content