Izmjena dokumentacije – Otvoreni postupak javne nabave „Usluga izrade glavnog projekta za pribavljanje građevinske dozvole za rekonstrukciju upravne zgrade Grada Slatine” EV. BROJ: 30/19.

DMK – Duo Karša i baletni ansambl HNK Osijek 30. svibnja u Slatini
22/05/2019
GRAS ZA VAS! – slatinski mladi poduzetnici upoznati s „Mogućnostima razvoja i kako se plasirati na nova tržišta“
22/05/2019

Izmjena dokumentacije – Otvoreni postupak javne nabave „Usluga izrade glavnog projekta za pribavljanje građevinske dozvole za rekonstrukciju upravne zgrade Grada Slatine” EV. BROJ: 30/19.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Usluga izrade glavnog projekta za pribavljanje građevinske dozvole za rekonstrukciju upravne zgrade Grada Slatine” EV. BROJ: 30/19″.

Izmijenjena Dokumentacija za nadmetanje dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave kao i na poveznici ispod.

 

 

Skip to content