U OŠ Eugena Kumičića održana prezentacija na temu Dječjeg gradskog vijeća Grada Slatine

Pogled na izgradnju Retencije Stublovac u Slatini tijekom mjeseca rujna 2023.
26.09.2023.
I. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina”, ev.br. 86/23.
28.09.2023.

U OŠ Eugena Kumičića održana prezentacija na temu Dječjeg gradskog vijeća Grada Slatine

Jučer je u prostorijama Osnovne škole Eugena Kumičića u Slatini u sklopu sjednice Nastavničkog vijeća, održana prezentacija o radu Dječjeg gradskog vijeća Grada Slatine. Nakon uvodne riječi ravnateljice Božice Majhen, prezentaciju je održala Marija Fumić, koordinatorica u Gradu Slatini za rad Dječjeg gradskog vijeća. Prezentacijom su opisani koraci u provedbi Dječjeg gradskog vijeća te njegova važnost i značaj u borbi za dječja prava.
Nakon prezentacije, jednoglasno je odlučeno da je ovo hvalevrijedna akcija koju treba nastaviti kao i proteklih godina te da će se Škola aktivno uključiti u provedbu izbora.

Dječje gradsko vijeće je aktivnost koja omogućava djeci ostvarivanje dječjih prava te ih potiče na aktivno sudjelovanje u životu grada Slatine.
Dječje gradsko vijeće omogućava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta života djece na slatinskom području.

Zadnje konstituirano Dječje gradsko vijeće bilo je 2017. godine, dok su ponovni pokušaji konstituiranja i provedbe izbora za isto prekinuti početkom pandemije koronavirusom.

Grad Slatina u suradnji s Društvom „Naša djeca“ Slatina, te slatinskim osnovnim školama Eugena Kumičića i Josipa Kozarca Slatina pokrenuo je inicijativu za ponovnim konstituiranjem Dječjeg gradskog vijeća Grada Slatine u sklopu koje su i pokrenute prve aktivnosti kao što je spomenuta prezentacija. U narednom periodu očekuje se raspisivanje izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Slatine kojemu će glavni cilj biti zalaganje za dječja prava i boljitak sve djece na slatinskom području.
(www.radioslatina.hr)

Skip to content